استفاده صلح آمیز از باروت

پس پریشب رفته بودیم KLCC (همان جا که آن برجهای دو قلوی معروف پتروناس قرار دارند) مراسم Count Down سال ۲۰۰۸. مای ندید بدید را که می گویید از سه ساعت قبل از شروع مراسم رفته بودیم آنجا برای خودمان جا رزرو کنیم اما وقتی رسیدیم دیدیم ای دل غافل الی از ما ندید بدید تر هم زیاد بود و خبر نداشتیم. چون محوطه کنار دریاچه جای سوزن انداختن نبود دیگر. خلاصه داشتیم زیر دست و پا له می شدیم و به خودمان بد و بیراه می گفتیم که چرا زودتر نیامدیم که ناگهان چنان بارانی گرفت که نگو و نپرس. القصه جماعتی که چتر نداشتند مجبور شدند به مکانهای مسقف پناه ببرند و ما ماندیم چترمان و یک عالم جای خالی برای مستفر شدن. جای همگی خالی آتش بازی عظیمی بود که بیا و ببین. ۱۵ دقیقه تمام توپ و تانک و فشفشه و منور بود که میبارید. ما هم میان این آتشباران داشتیم با خودمان فکر می کردیم که اگر بنا بود از این همه مواد محترقه استفاده غیر صلح آمیز بشود حداقل سه چهار ماهی میشد با آن خون ریخت و کشور گشایی کرد و با تروریسم مبارزه کرد لابد!

  
نویسنده : بوم رنگ ; ساعت ٩:٢٠ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱۳ دی ۱۳۸٦
تگ ها :