سند مجاهدت

نشسته ایم با همخوانه ای و رفیق مشترک ترکمان (از نوع غیر وطنی اش) اختلاط می کنیم، بحث به جاهای باریک می کشد و «واو اوغلو» شروع می کند از شرح مجاهدتهایش در بلاد ژاپن گفتن؛ من و همخوانه ای که می بینیم رقم مجاهدتها در حال خارج شدن از عرف است صحبتش را قطع می کنیم و یاد آوری می کنیم که ببین اخوی جان، اون بنده خدا هم هم هر وقت در مناظره ها صحبت از آمار و ارقام میشد، چارتی، نموداری کاغذی چیزی در می آورد می گرفت جلوی دوربین، یا در بد ترین حالت ممکن شفاها اعلام می کد "که اسنادش موجود است" حالا اسناد این مجاهدات که می گویی کو؟ اصلا ما چطور باور کنیم؟ یعنی تصورش را بکنید، با کمال پر رویی بلند شده رفته از کیفش برایمان فاکتور لاو هتل هایش را آورده گذاشته روی میز، چشم در چشم ما می گوید "بفرما اینم سند!"

  
نویسنده : بوم رنگ ; ساعت ٦:٤۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۳۸۸
تگ ها :