پیشگیری

اخیرا در جایی نقل قولی از کتاب «مکتب دیکتاتورها» ی اینیاتسیو سیلونه خواندم مبنی بر این که مردم استبداد زده به جای فکر کردن و آفریدن، مدام نقل قول می کنند و دست بر قضا همه هم برای نقل قول تنها یک منبع دارند [نقل به مضمون]. این جمله را نقل کردم که از فردا شروع نکنیم گودرهامان را با خط به خط ترانه های آلبوم جدید نامجو پر کنیم؛ که حواسمان باشد حداقل ظاهر را حفظ کنیم و مثل استبداد زده ها رفتار نکنیم! که پیشگیری کرده باشم قبل از اینکه کار به درمان برسد.

 

  
نویسنده : بوم رنگ ; ساعت ٩:٢٢ ‎ق.ظ روز شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۸
تگ ها :