در ستایش آهستگی

کاش می‌شد نشست یکی دو ساعته این کتاب «در ستایش آهستگی» آقای Carl Honore را ترجمه کرد، صوتی کرد و گذاشت توی پخش ماشین این ملتی که در خیابان‌ها با این سرعت دیوانه‌کننده و وحشتناک در هم می‌لولند و انصاف و مروت و انسانیت را یکجا زیر پایاشن له می‌کنند. خب آدم می‌نشیند با خودش فکر می‎کند که این همه شتاب برای چه واقعن؟ این آخرین سنگر کجاست که با این سرعت قرار است به فتح‌اش برویم؟
آهای ملت کمی آهسته تر به خدا، کمی مهربانتر.

  
نویسنده : بوم رنگ ; ساعت ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢۸ اسفند ۱۳٩۱
تگ ها :