304

نه زمین از ماه دل می‌کَند

نه من از تو

نه از ماه چیزی به زمین می‌رسد

نه از تو چیزی به من

آب دریاها از جاذبه‌ی ماه

کمی بالا و پایین می‌رود

قفس سینه‌ی من از آهِ نبودنت

 

نه از من چیزی به تو می‌رسد

نه دیگر از زمین چیزی به ماه

آپولو یازده حالا یک آهن‌پاره‌ی فراموش‌شده است

نیل آرمسترانگ هم که مرده

با این حال

نه زمین از ماه دل می‌کند

نه من از تو

/ 2 نظر / 11 بازدید
لمنینا

زندگی فرصت آه کشیدن نیست فرصتی برای دویدن و تلاش کردن تا رسیدن است مهم اینست که مقصد را درست انتخاب کرده باشی...