«پنج‌شنبه‌ها با انار»

پدر دارد انارهای باغ پدربزرگ را دانه می‌کند
پیشنهاد می‌کنم برای پیرمرد فاتحه بخواند
پدر انارها را دانه می‌کند و لبانش را می‌جنباند
مادر از توی اتاق صدا می‌زند:
«نخوان نخوان
اینها انارهای باغ همسایه‌اند.»

/ 1 نظر / 23 بازدید
کتا

:)