173

 

الکل می پرد

من بی بال می‌شوم

و زمین هنوز

برزخ آنهایی‌ست

که بالهاشان

به نااستواری الکل است

 

/ 4 نظر / 2 بازدید
فریبا

برزخم جهنم می شود بی نگاه سکرآوری که پرم می داد به جهان بی ذهنی...

فریبا

راستی! اول [نیشخند]

دریا

در کلاسو باز کرد و اومد داخل ..موهایی جو گندمی داشت..من اولین بار بود که میدیدمش.حرفاش بوی غربت میداد.بوی تنهایی..شاعر شده بود ..بعد از 34 سال زندگی...بعذ از یازده سال مستمر معماری خوندن و دکترا گرفتن و تنها زندگی کردن....شاعر شده بود!!! تو هم شاعر شدی!! بهم میگی چی ادمو شاعر میکنه؟