وقتی اوج صدا کلام را جاودانه میکند...

 

وقتی تو نیستی، گم میشه آفتاب،

خاکستر میشه حریر مهتاب

از رفتنت من، پر میشم از شب

شب دلهره شب اظطراب

 

وقتی تو نیستی دنیا شب میشه

شب از دل من، شب از همیشه

بی تو هر نفس تکرار ترسه

لحظه لحظه نیست نبض تشویشه

 

بی تو نه صدا مونده، نه آواز

نه اشک غزل نه ناله ساز

بالی اگه هست از جنس کوهه

از رنگ خاک و حسرت پرواز…

 

/ 0 نظر / 3 بازدید