138

 

"توازن قوا "

برابریِ

ناز تو ست

با نیاز من

 

/ 6 نظر / 7 بازدید
گل تن

آدم قلب ش قلمبه می شود برای این شعر. توازن قوا در برابر نازو نیاز قربان توازن قواتان . هر دو

دریا

چقدر حالم گرفته ست.. من که شما رو نمیشناسم ولی مرور ارشیو پست هاتون حال و هوای من غریبه رو عوض کرده.به ارشیو ذهنتون سر زدین؟..ای عمر..بی امان میگذری.

دریا

اینجا چرا کسی نیست؟زندگی و تحرک نیست؟؟[نگران] پر شدم از گرد و غبار..از رکوود[ناراحت]

غزل

پس توازن قوا برقرار نمیشود عمرا