«مرز» اینجا معنای استعاری ندارد

آدمیزاد موجود خنده‌دارِ مفرحی‌ست. اولش بر می‌دارد یک خط‌هایی می‌کشد روی زمین «خدا»، اسمش را می‌گذارد مرز. این‌طرف خط به فرض می‌شود بلژیک، آن‌طرفش می‌شود هلند. بعد یک پایش را می‌گذارد این طرف خط، یک پایش را آن طرف و خوشحال و مسرور از خودِ هم‌زمان ایستاده در «هلندلژیک» چلق و چلق عکس می‌گیرد انگار که شق الارض کرده باشد یا کاری از این دست. آدمیزاد موجود خنده‌دارِ مفرحی‌ست کلن.
 
/ 1 نظر / 6 بازدید
یک دانه برف

:(