میل

جهان به ناخوشی میل می‌کند
من به او
پنجره به باغ
دل مادربزرگ به انار ملس
عددِ دلتنگی به بی‌نهایت
دیوارها به من
جهان به ناخوشی میل می‌کند
و من زیر آوار هم
به او فکر می‌کنم.
به او میل می‌کنم.

/ 1 نظر / 25 بازدید