گاندی

برای مادربزرگ انگور خانگی آورده‌اند. از این انگورها که توی بازار پیدا نمی‌شود. می‌پرسم این انگورها را که آورده. جواب می‌دهد: گاندی.

خانم همسایه‌شان هندی‌تبار است.

/ 1 نظر / 3 بازدید
کتا

جان دلم به مادربزرگ