118

 

مخفف است

دنیای این روزهامان

«درود»ها

درو شده اند

«تبسم»ها

تب  دار

من بی تو

تو بی من

آهو بی او

آه

آه

دنیامان

چه مخفف شده است

 

/ 0 نظر / 5 بازدید