38

 

گاه تنها هشت سال دارم

و  دلم

دنبال  همه ی

توپ پلاسیتکی های زمین

می دود.

 

/ 3 نظر / 3 بازدید

این دیگه داره مشوک میشه . چرا بجز من کسی نمیاد؟