به کین خواهی از مرداد

 

اَمرداد

جای تبی که آورد

مادر را برد

حالا مائیم و

انتظارِ برف زمستان

و ردای سپیدی که

قامت این اندوه را

خواهد پوشاند

 

برای کتایون عزیز

 

/ 6 نظر / 3 بازدید
نسیم

[ناراحت] خدا همه مادرها را بیامرزه. روحش قرین رحمت و آرامش

کتایون

ما و انتظار برف زمستان... ... ممنونم ممنونم عرفان عزیزم. بهترین خاطره ای که این اواخر با مادر داشتم همان باغ دولت آباد بود که به لطف تو میسر شد. ممنونم ازت

گل تن

مادر ........