THE MAN HE KILLED

 

دوهفته پیش سر کلاس " نمونه های شعر ساده" نشسته بودم و بر خلاف رویه معمول داشتم به درس گوش میدادم، روال کلاس این جوری بود که استاد یه شعر برای دانشجوها انتخاب میکرد و به اونها چند دقیقه ای وقت میداد تا بخوننش و به زبون ساده برای کلاس تعریفش کنند. نوبت به شعرThe Man He Killed رسید، داشتم با خودم آروم آروم میخوندمش که یه دفعه یه حسی بهم گفت این شعرو قبلا یه جایی شنیدم، از دوستم پرسیدم:" محسن قبلا این شعرو جایی خونده بودیم؟" اونم یه کم فکر کرد و گفت فکر کنم تو کتاب درسیمون تو دبیرستان یه شعری تو این مایه ها داشتیم. البته من که هرچی فکر کردم همچین چیزی یادم نیومد ولی بعد به یاد اون شعر ایرج میرزا تو کتاب فارسی دوره دبیرستان افتادم که گویا ترجمه یک شعر آلمانی بود. با خودم گفتم خوب پس من هم میتونم این شعرو ترجمه کنم اگه قبلا این کار شده که میتونم شعرمو باهاش مقایسه کنم اگرم نه که چه بهتر خودم اولین نفریم که این کارو میدم. خلاصه این جوری بود که اون جلسه از کلاس هم که استثنائا داشتم یه چیزایی گوش میدادم و حواسم به کلاس بود طبق روال عادی سایر کلاسها برگذار شد و من تا آخر ساعت غرق در ترجمه این سروده "توماس هاردی" بودم...

 

اول از همه شعر انگلیسی رو براتون میذارم و بعد هم در ادامه ترجمه منظومش از خودم که بالاخره بعد از 2 هفته آماده شد..

 

البته باید به این نکته اعتراف کنم که حال و هوای شعر من یه مقدار با شعر اصلی تفاوت داره و لی خوب بد از آب در نیومده.. ملاحظه کنید...

 

THE MAN HE KILLED   By: Thomas Hardy

 

Had he and I but met

By some old ancient inn

We should have sat up down to wet

Right many a nipper kin

 

But ranged as infantry,

And starting face to face,

I shot him as he at me,

And killed him in his place.

 

I shot him dead because-

Because he was my foe,

Just so: my foe of course he was;

That’s clear enough; although

 

 He thought he’d list, perhaps,

Off-hand like – just as I;

Was out of work, had sold his traps-

No other reason why.

 

Yes; quaint and curious war is!

You shoot a fellow down

You’d treat if met where any bar is,

Or help to fall-a-crown.

 

 

به میدان جنگی عیـــــارش تمـام             به خون خواهی از مرز پاینــده نـــام

بــرای دفــاع از شــــــرف از وطـن            فدای یکی ذره اش جـــــــان و تــــن

نمودیم خسته، همه جان خویش             گلو پر ز خون سینه ها ریش ریـــش

بـه نــاگه در آن گوشـه از کـــارزار             شـــده یک همـــــــاورد یــل آشــکار

مجالش نـدادم، ببــردم چــو بـــاد             هم آن جــان او، هم مـــــروت ز یــاد

زدم تیر ســــوزان به قـلب عـــدو             جهان کرده تاریــــک در چشــــــم او

بدیــــدم که او بــر زمیــن میخورد             وداع جهان گفتـــــه، دل می بــــــرد

صدای ضعیفش به سردی فسرد             نمانده برش جــان و در دم بمـــــــرد

نشاید کنم خویش را ســـــرزنش            گزیــند خردمنــــد ایـن ســــان روش

که او دشمن ودر پی جان مـــــن             چو مهلت دهم او کند ســـــــان من

مقدر شـــده سرنوشتش چنیــن             همان سان که من بهر کشتن گزین

به کابوس شب شـد همه روزمن            فزون گشتـــه این وهـــم هر روز من

نشاید که او بـــــود هم رزم مـن؟            و یا ساقـــــی و مطـــرب بــــزم من؟

که آمد به تیرم در آن روز شــــوم             گرفتم به چنگاو، چو در دست موم

نشاید که می بود همسنگــــرم؟            و یا میــــر و فرمانـــده ی لشـــکرم؟  

ندا آمد از غیب کی محکوم جبــر             بسا بود جسمت هم اکنون به قبـــر

نباشد روا ایــن ســـوال و جــواب             نداند کسی کیــن بــــد وآن صـــواب

که ایــــزد چــو بر خلق بینـــد روا             بــــه رقص آورد بنـــده بــا هـــر نـــوا

از آن سیل مردم در این سرزمین             نهــــد آن که خواهد برش همنشین

چنین است آیین و رســــم جهان            کــــه تقـــدیر را حق نمـــوده نـــهان

نباشد کسی عالم از سر خویش            همین سهم اوبس نه کمتر نه بیش

 

 

در ضمن اگه اشتباه دستوری، هنری، فنی یا... توی شعر دیدین حتما گوشزد کنید.. ممنون

/ 21 نظر / 24 بازدید
نمایش نظرات قبلی
عرفان

چند روزیه میخواستم یه مطلب با این مظمون بنویسم اما وقت نشد.. به جاش این ۲ خطو مینویسم(آدم هایی هستند که باهوشند و کسانی هستند که نابغه اند, غول ها اما به درد لای جرز هم نمی خورند.) ::از وبلاگ خشمين::

امیر

خوبه که هم عقيده ايم

reza

سلام مرسی که سر زدی و راهنمايی کردی ------- چشم مطلب در مورد خودم و ايتاليا نوشته ام و باز هم مينويسم ======== شما کجا انگليسی ميخونين؟ من هم خونده ام و فکر ميکنم شما ادبيات انگليسی ميخونی و زبان دوم هم فرانسه انتخاب کرده ای ==== در مورد صفحه ای که درخصوص فرانسه نوشته بودی خوبه اين ادرس رو هم اضافه منی به دو زبان فارسی و فرانسه مطلب داره http://paris.icro.ir/ من خودم قديما با کتاب گرامر موژه فرانسوی خونده ام و خوب ياد گرفته ام روش قديمی و لی خيلی خوبيه موفق باشی

reza

باز هم سلام مرسی راستش يه عالمه مطلب تو اين قسمت برات نوشتم که همش رو نميدونم چرا اين آقای ؛کد درون عکس :برام نفرستاد باز هم برات مينويسم من حدود ۱۰ - ۱۱ سال با ايتاليا سر و کار دارم و اينجا هم کار ميکنم مترجمی زبون انگليسی خوندم و زبون های فرانسه ايتاليايی و ..... رو بلدم ايتاليا و مردمش هم مثل ما هستن/ ولی بيشتر اهل خرافات و پز و ژارتی . پول و ايجور چيزان/ به نظر من ايتاايا جای زندگی نيست و فقط به درد ديدن ميخوره و بس خودم معتقدم ايتاليا يه موزه ی بزرگه همه جاش looking forward to hearing from you cia e tante belle cose خداحافظ و يه عالمه چيزها/ارزوها خوب برای تو رضا

مینا

عــــــــــــــــالی ! شاهکار ! باور کن ! به عنوان یه هم رشته بهت تبریک میگم :) لذت بردم, مرسی

مردی که کشتمش در یکی میخانه گر می دیدمش می نشاندم در کنار خود دمی تا گلویی تر کنیم از جام می من ندیم و او مرا چون همدمی دیدمش،اما به میدان نبرد با نگاهی سرد و خسته روبرو می زدم تیرش،چنان که او به من کشتمش در جای،بی پروای او کشتمش،زیرا من او را دشمن است زین جهت تنها که باشد روبرو با خود اندیشه چنین پرسان کند، از چرا خدمت به کشتن می کند؟ شاید او را همچو خود، دستی تهیست شاید او را نیز چون خود،کار نیست شاید او را نیز از بهر شکم دست شستن از تن و جان راه نیست آری آری،جنگ این است،بشگفت و غریب می کشی زیرا اگر بودت مکان می نهادی سکه ای در جیب او یا که مهمان تو بد با یک سبو ترجمه سهراب آسا