اندرونی

آقای نویسنده در ذیل بحث در خصوص تقابل میان «اندرون» و «بیرون» در فرهنگ و معماری و زبان‌های ایرانی، «اندرون» را جایی تعریف می کند که فرد بتواند در آن پیژامه بپوشد.
از تعریف آقای نویسنده راضی هستم.

/ 1 نظر / 20 بازدید