۲۸ آوریل ۲۰۱۳

امسال به نظرم باید سال نوشتن و منتشر نکردن، دیدن و نگفتن، خواستن و بروز ندادن،  مردن و دم نزدن نامگذاری کرد. یک سال‌های انقد جان ندارند که باید در سال‌ها بعد و قبل ادغامشان کرد. اصلن یک سال‌های انقدر نحیفند که برایشان سر رسید هم چاپ نمی‌کنند.

/ 1 نظر / 30 بازدید