در ستایش آهستگی

کاش می‌شد نشست یکی دو ساعته این کتاب «در ستایش آهستگی» آقای Carl Honore را ترجمه کرد، صوتی کرد و گذاشت توی پخش ماشین این ملتی که در خیابان‌ها با این سرعت دیوانه‌کننده و وحشتناک در هم می‌لولند و انصاف و مروت و انسانیت را یکجا زیر پایاشن له می‌کنند. خب آدم می‌نشیند با خودش فکر می‎کند که این همه شتاب برای چه واقعن؟ این آخرین سنگر کجاست که با این سرعت قرار است به فتح‌اش برویم؟
آهای ملت کمی آهسته تر به خدا، کمی مهربانتر.

/ 2 نظر / 69 بازدید
هما

"هونوره"، نه هانر هونوره یا اونوره بسته به لهجه

ملیکا

وبلاگتون زیباست اگر با تبادل لینک موافق هستید بهم سر بزنید