148

 

ریسمانش گسسته باد

تسبیحی که

در تسلسل

«می آیی

نمی آیی

....

می آیی

نمی آیی»

حکم به نیامدنت دهد

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
مهدی

خیلی قشنگ بود؛ خیلی

یگانه توحیدی نژاد

یعنی اینا رو شما میگین؟ چقد نوشته هاتون بخودتون نمیاد.[سوال][تعجب]

یگانه توحیدی نژاد

با اجازتون من برشون میدارم که بفرستم برا یکی.