روبرو سراب و پشت سر خراب

باز هنگامه ی رفتن و خانه ای که خیلی وقت است گم شده است.

 

 

/ 12 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رضا

خیرمقدم قربان ...

لعیا

آهنگ رفتن همیشه بهتر از ماندن و رفتن دیگری را نظاره گر شدن است حتی اگر روبرو سرابی باشد باز باید رفت...

لیلی..

داری میایی؟؟

گل تن

مردمو شناختی دل من

ک اریز

تمام راه نگاه من به علف های کنار جاده

شیما

عجب حرفی زد لعیا!

داروگ

اهان... همین دور و ورایی که جواب نمیدی. خوش اومدی. خوش بگذره