193

 

با فانوسی آمدی

با ناقوسی می روی

تمام می شود امشب

با کابوسی

بی تو

 

/ 3 نظر / 4 بازدید
ارام

مسافر فانوس به دست نیست عرفان جان.منتظر کسی ست که فانوس به دست نشسته چشم انتظاره کسی که میاید. مسافر اگر مرد باشد با چمدانی از خستگی هایش..با گام هایی بزرگ یا شاید با کفشی که کهنه شده و از دوری درد میکند.مسافر اگر مرد باشد شاید با سیگاری روشن بر لب بیاید و اگر زن باشد هرگز نمی اید!

رضا

آمدی،بافانوسی می روی،باناقوسی شب تمام می شود،باکابوسی بی تو ... چون دوسش داشتم اینجوری خوندمش البته با اجازه شما ... [لبخند]

نسیم

تمام می شود؟؟؟ نمی شود دیگر. شب می ماند با کابوس