شک دارم

درست مانند آن پیرمردی که در مغازه‌ی تایپ و تکثیری، کپی تازه از دستگاه درآمده‌ی قول‌نامه‌‌‌ای را خط به خط با اصلش مطابقت می‌داد.‏

/ 6 نظر / 6 بازدید
فاطمه

درست مثل ما که اهل تطابف دادن نیستیم!

محیا

گاهی شک از هر چیزی بهتره! البته فقط گاهی!

مرضی

به چی؟ خوب یعنی خط به خط چک کنی شکت برطرف می شه؟

فریبا

شک نکن!