۵ آوریل ۲۰۱۳

خبر آمد که کتابم برنده‌ی هیچ جایزه‌ای نشده. باز هم باختم. آمدم بنویسم دارم عادت می‌کنم. دیدم برای این حرف دیگر خیلی دیر است. عادت کرده‌ام، رفته. الان اگر حوصله چای دم کردن داشتم. آخر همین پست می‌نوشتم. خوبم، چای می‌نوشم.

/ 0 نظر / 29 بازدید