87

 

مشرق آنجاست

که چشم می گشایی

و مغرب آنجا که

اسبِ خوابهایت را

زین می کنی

بیا و برای یک بار هم که شده

شمال و جنوب را

طوری دستکاری کن

که قطب نماها

جانب سرزمینت را

نشانم دهند

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
فریبا

چه میکنه غربت! [چشمک] (من می خوام اون یه عالمه حرفو بشنوم... زود زود زود یه راه چایگزین پیدا کن عج!)

مهرداد

اکثر نوشته هات رو لایک و شیر می کنم. خیلی روان و شیرین می نویسی. ممنونم.