اکباتان خاکستریست

همین امروز صبح که از لای پنجره ی اتاق فربد کبوترهای فربه ی طوقداری که از روی سنگفرشها دانه می چیدند را تماشا می کردم، دلم اکباتان را رنگی خواست؛ خواهشی ناگهانی از جنس تمنای یک خوراکی ترش بعد از یک چرت نیمروزی. با خودم فکر کردم کاش عصر یکی از همین روزهای بهاری که هنوز بنفشه های هفت رنگ به ساز نسیم می رقصند، یا صبح یک روز تعطیل که هنوز تکلیف آدم با مقوله ی سرما و گرما مشخص نیست، می شد یکی یک سطل رنگ و قلمو دست ساکنان شهرک داد و اکباتان را از این خاکستری حزین رهانید؛ که ساختمان های غباراندود را به مهمانی بهاره ی رنگ ها دعوت کرد. بعد از ظهر در راه برگشت از ضیافت کتابها و آن جلسه ی وداع دودناکِ پر غصه، چشمم به عمارتهای خاکستری افتاد و باز ایده ی رنگها در بستر فکرم پهلو به پهلو شد. سر به هوا برای خودم تقابل نیلی آسمان و بنفش خیالی طبقات فوقانی را تصور می کردم که صدای شیون و ناله و آژیر آمبولانش و پلیس رشته ی خیالپردازی هایم را گسست... حالا نشسته ام اینجا جلوی پنجره و به آن جوان می اندیشم؛ به آخرین لحظه های زیستن؛ به اینکه اگر پسرک در آن لحظه های واپسین، پیش از جستن به آغوش مرگ، چشمش به جای بلوک های سیمانی به طبقات رنگ به رنگ روبرویش می افتاد باز هم دلش به پریدن رضا می داد؛ که آیا اکباتانِ هفت رنگ هم چنین بی رحمانه قربانی می گرفت؟!

/ 11 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
نسیم

تمام شهرمان خاکستریه اکباتان خاکستری تر

وارطان

اولن که رسیدن به خیر...بی خبر میای که سوغاتی نخوایم؟! دومن که الکباتان همین شکلی قشنگه سومن که این داستان ه افتادن جوونک ها از اول اول اکباتان بوده ..هر سال یکی دوتا از این اتفاق ها توش می افته.

الهام

این هم یکی دیگه از عوارض مالزی نشینیه...همه چی که نباید رنگی رنگی و گل منگل باشه[نیشخند]

candle

وقتی مقصد پرواز است ، قفس ویران بهتر ...

رضا

قشنگ میشه ... البته گرون هم میشه ... [چشمک]

ماندا

آره منم گاهی از این یکرنگی غمگینش دلم گرفته !

رویا

من اگر بودم مینوشتم: ایران خاکستریست. روزی برسد همه مان یک رنگکاری کنیم شهر را

فرناز

جاله که من چندمین باره که می شنوم تو اکباتان این اتفاق افتاده!

روزنامه دیواری

من هم داستان این پسر رو شنیدم ... گویا روز سیزده به در بعد از مشاجره با پدرش از پنجره پریده بیرون ... داشتم فکر می کردم چقدر در ماه های اخیر دلم خواسته از پنجره بدوم بیرون!