آدم برفی

 Snowman

snowman!
they said they loved you, but I don't know why they left you alone in the yard.
yes, it was a cold, dark night and you were all alone. they were laughing and shouting inside the house and you felt so lonely.
with a little hope in your heart your were praying to see the spring.
after awhile they just remebered you, they ran in to yard and the little boy shouted: he has left, but he hasn't took his scarf.

 

/ 28 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

naserbahale

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

jokerboy

يه روز يه هيزم شكن وقتي توي جنگل داشت شاخهء يه درخت رو قطع مي كرد ، تبرش از دستش در رفت و افناد توي درياچهء كنارش... وقتي مرد داشت گريه مي كرد ، فرشته ظاهر شد و پرسيد: "چرا داري گريه مي كني؟"... مرد گفت كه تبرش افتاده توي آب... فرشته رفت زير آب و بعد با يه تبر طلا ظاهر شد و پرسيد: "اين تبر توئه؟"... مرد گفت: "نه"... فرشته دوباره رفت زير آب و اين دفعه با يه تبر نقره ظاهر شد و پرسيد: "اين تبر توئه؟"... مرد گفت: "نه"... بازم فرشته رفت و اين بار با يه تبر آهني برگشت و پرسيد: "اين تبر توئه؟"... مرد گفت: "آره ، خودشه"... فرشته از راستگويي مرد خيلي خوشش اومد و هر سه تا تبر رو داد به مرد و مرد خوشحال برگشت خونه...

jokerboy

يه روز وقتي مرد هيزم شكن و زنش داشتند كنار اون درياچه راه مي رفتند ، زن هيزم شكن افتاد توي آب!... مرد زد زير گريه و فرشته ظاهر شد... فرشته پرسيد: "چرا داري گريه مي كني؟"... مرد گفت: "اوه فرشتهء مهربون! زنم افتاده توي آب!"... فرشته رفت زير آب و بعد همراه با جنيفر لوپز ظاهر شد!... فرشته پرسيد: "اين زن توئه؟"... مرد گفت: "آره ، خودشه!"... فرشته برزخي شد و داد زد: "اي حقه باز! اين حقيقت نداره!"... مرد جواب داد: "اوه منو ببخش فرشتهء من! يه سوء تفاهم پيش اومده... ببين ، اگه من در مورد جنيفر لوپز مي گفتم نه ، تو دوباره مي رفتي و با كاترين زتا جونز بر مي گشتي!... بعد من بازم مي گفتم نه ، و تو باز مي رفتي و اين دفعه زنم رو مي آوردي... و وقتي من مي گفتم آره خودشه ، تو هر سه تا رو مي دادي به من!... ولي من مرد بدبختي هستم و از پس خرج و مخارج سه تا زن بر نميام و نمي تونم از هر سه تا مراقبت كنم... همين يكي هم واسهء هفت پشتم بسه! "...

jokerboy

فرشته هم انقدر از اين منطق و استدلال خوشش اومد كه جنيفر رو دوباره انداخت توي آب و خودش رفت ساليان دراز با مرد زندگي كرد!!!... از اين داستان نتيجه مي گيريم كه هر وقت يه مرد دروغ گفت ، حتما" به خاطر يه علت كارآمد و شرافتمندانه بوده

if you can find it

يه خورده ديگه از خودتون تعريف بکنيد....اشکال ندارها؟؟؟؟؟؟؟؟

Esmail

چی بگم والا...................

يه نفر!

اقای محترم شما همونی نيستين که هر روز صبح واسه خودش ايميل می زنه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

E . . .R . . . F . . . A . . . N

داستان جالبی بود با يک نتيجه گيری مسخره...

naserbahale

سلام.ازداستان جالب تر نتيجه گيريش بود..عرفان وقتی که تو مطلب نميذاری همينه ديگه بچه ها بايد تو کامنتا خودشون اپديت کنن...