132

 

ای پشت قباله ات

هزار قفیز باغ،

بهار شد

به رسم شکوفه ها

نمی خندی؟

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
شیما

[لبخند] اینجوری خوبه؟ یا اینجوری؟ [نیشخند] یا اینجوری؟[پلک] یا اینجوری؟؟؟[[خنده]