گیومه

هر عارضه‌ای که تسکین پیدا کند عارضه‌ایی دیگر به وخامت می‌گراید. بشر یک چاه است با دو سطل. یکی پایین می رود تا پر شود دیگری بالا می‌آید تا خالی شود.

ساموئل بکت - مرفی

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
شب گلک

کلن فرمایشات آقای بکت حرف ندارد

candle

کِی میشه یه نفس راحت کشید ؟