ماهیت زبان

دارم فکر می‌کنم به ماهیت زبان. به این که آیا زبان مانند ماهیچه است که استفاده‌ی مداوم از آن، ورزیده‌اش می‌کند یا مثل چاقو که با کار مداوم کُند می‌شود. 
 
 
/ 0 نظر / 21 بازدید