ت -12

شعر

 

تن

(بر

گی

می

اف

تد)

ها

یی

 

چارلز رِزنیکف - ١٩۵٨

/ 4 نظر / 3 بازدید
candle

بوی پاییز میاد .

گل تن

آقای چارلز رزنیکف این شعر رو به زبان خودش چه شکلی نوشته. می شه دیدش؟ ........... برگی که بیفتد/تنها تن ها می شود آیا آمین ؟[چشمک]