از سرگشتگی

آلفونسو فوئن مایر در باب سرگشتگی گارسیا مارکز به ویلیام فاکنر در کتابCrónicas sobre el grupo de Baranquilla نقل می کند که "گابوی بیست و دو ساله چنان غرق آثار فاکنر بود که در برهه ای واقعا دچار شکی آمیخته با حیرت می شد، این حیرت را به دوستانش منتقل می کرد و به آنها می گفت  ̕می ترسم عاقبت مشخص شود که فاکنر فقط یک استاد خطابت است که همه ی ما را اسیر دام کلماتش کرده است.̔" نشسته ام دارم با خودم فکر می کنم گابو ی بیست و دو ساله شاید فکرش را هم نمی کرد روزی یک نفر در کیلومترها آن طرف تر از آرکاتاکا، مفتون و سرگشته و اسیر دام کلمه های خودش شود، که یک نفر در همان عرض جغرافیایی اما در نصف النهاری دیگر این سرگشتی را پوستر کند و بچسباند به دیوار، که شبها خواب ماکوندو ببیند، که در خواب و خیال راه بیافتد دنبال جوی خون خوزه آرکادیو تا به اورسولا برسد... که یک نفر مثل خودش بترسد از این سرگشتگی...

 

پی نوشت: موضوع تز قبلی با توجه به کوچ اجباری سوپروایرز پیشین یتیم ماند؛ حالا دوباره افتاده ایم به تکاپو برای انتخاب موضوع؛ گمانم برای اینکه عروسِ کلمبیایی را به سرزمینهای انگلیسی زبان بکشانیم تا مقبول دپارتمان افتد، باید مقدمات وصلتش را با جناب فاکنر فراهم کنیم. شاید «یوکناپاتافا» جای خوبی باشد برای این وصلت...کسی چه می داند!

 

 

/ 9 نظر / 3 بازدید
رضا

فاکنر رو دوست دارم همینطور شما رو رفیق ...

امیرحسین

سفر از ماکوندو به یاکناپاتافا...هوم به نظر میاد داری جنوب به شمال رو حسابی طی می کنی رفیق

shine

من صد سال تنهایی و دو بار خوندم.از اون به بعد خوابام سوریال شد

گندم

هیچی نفهمیدم کلن.. نمی دونم من خسته ام خیلی یا تو سخت نوشتی..

آب

[لبخند]

نازلی

فکر کنم تو به موهات برسی بس باشه[نیشخند]

elham*

سرگشته., یه عالمه می شه بهش فکر کرد عرفاان,خب؟

نسیم

امان ار این جادوی کلمات

ماندا

عرفان چند باره دارم متنت رو میخونم و نمی تونم جمعش کنم! سر دو سه کلمه تمرکزم به هم میخوره ! همزمان دارم اجرای سوزان بویل رو دانلود میکنم و فکر کنم بهتر باشه توصیه ش کنم ! فکر کنم امروز از اون روزاییه که تا شب گیجم نه فقط در مورد نوشته تو! اگه ندیدی بیا اینجاست .احتمالن تعریفشو شنیده باشی . http://www.youtube.com/watch?v=9lp0IWv8QZY