ربع قرن اول

اینم از بیست و پنج، به قول دوستی "حالا آب بیار، دست بشور."

/ 31 نظر / 3 بازدید
نمایش نظرات قبلی
رويا

من اومدم مبارک و مبارک مبارک و مبارک [گل][گل][پلک][پلک][گل][گل] [گل][گل][پلک][پلک][گل][گل] [گل][گل][پلک][پلک][گل][گل] [گل][گل][پلک][پلک][گل][گل] [گل][گل][پلک][پلک][گل][گل] [گل][گل][پلک][پلک][گل][گل] [گل][گل][پلک][پلک][گل][گل] [گل][گل][پلک][پلک][گل][گل] [گل][گل][پلک][پلک][گل][گل]

رويا

مبارک و مبارک مبارک و مبارک مبارک و مبارک مبارک و مبارک [هورا][هورا][هورا][هورا] [هورا][هورا][هورا][هورا] [هورا][هورا][هورا][هورا] [هورا][هورا][هورا][هورا] [هورا][هورا][هورا][هورا] [هورا][هورا][هورا][هورا] [هورا][هورا][هورا][هورا]

رويا

مبارک و مبارک و مباااااااارررررررککککککککک [دست][دست][دست][پلک][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][پلک][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][پلک][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][پلک][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][پلک][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][پلک][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][پلک][دست][دست][دست] [دست][دست][دست][پلک][دست][دست][دست]

رويا

[گاوچران][دست][هورا][پلک][وحشتناک][وحشتناک] [گاوچران][دست][هورا][پلک][وحشتناک][وحشتناک] [گاوچران][دست][هورا][پلک][وحشتناک][وحشتناک] [گاوچران][دست][هورا][پلک][وحشتناک][وحشتناک] [گاوچران][دست][هورا][پلک][وحشتناک][وحشتناک] [گاوچران][دست][هورا][پلک][وحشتناک][وحشتناک] [گاوچران][دست][هورا][پلک][وحشتناک][وحشتناک] [گاوچران][دست][هورا][پلک][وحشتناک][وحشتناک]

ماندا

شمع فوت کردی که صد سال زنده باشی !؟ مبارک باشه [گل] می بینی چقدر زود میگذرن و میان سالهایی که فکر میکردی طول میکشه تا بیان ؟!

اب

[گل][گل][گل][گل]

ب مثل بهار

[گل]

یک مرد

منظورت همونه که آفتابه بیارن !!

لیلی..

تولدت مبارک مستر کینگ! 25 سالگی[گل] میدونی که من همیشه تاخیر دارم..ببخش!