الف

پدر تعریف می‌کند که به یک نفر گفتند بنویس «الف»، گفت نمی‌نویسم. پرسیدند چرا؟ گفت چون اگر به «الف» بله بگویم، باید آن‌وقت تا «ی» بنویسم. 

دارم کلید سُل می‌کشم آخر.

/ 1 نظر / 4 بازدید