239

صبح‌ها

سپه‌سالار نقشه‌های برنده‌ام

شب‌ها

پیاده‌‌ی سرخورده‌ای

که مجروح و خسته

به خانه بازمی‌گردد

و تا ترفیع درجه برای نبردی دیگر

برای خودش نوشدارو دم می‌کند

زخم‌هایش را می‌لیسد

و به خاطر سردوشی‌های خالی اش

طلبش را به آسمانِ شب

از دیروزش

سنگین‌تر می‌کند

/ 2 نظر / 3 بازدید
نویز

زخماتو ببوس و بزا همونجایی که هستن بمونن آسمان شب مث که میل باریدن نداره

فریبا

چقدر فریباها زیاد شدن اینجا!