هر رفتنی برای رسیدن نیست

 

بعضی وقتها

رفتن

 برای نرسیدن است

برای گم شدن.

 

/ 9 نظر / 4 بازدید
کتایون

عالی عالی...

نسیم

گم هم نمی شویم دیگر

candle

" گم شدن " هم خودش یک هدف است ! پس " رفتن برای گم شدن " هم در واقع " رفتن برای رسیدن به یک هدف " است . پس همیشه برای " رسیدن " است که میرویم ، نه برای نرسیدن !

فربد

نکن اینکاری!!

شیما

ارسطو شدی واسه خودتاااا :دی

ماندا

آره موافقم !رفتن برای گم شدن