۳۰ آوریل ۲۰۱۳

یک نفرشان آمد گفت «فردا کلاس بَسکت دارم، میشه کلاس شما رو نیام؟» فوری سر تکون دادم گفتم: «اول بسکت، اول بسکت.» واقعن معتقدم اول بسکت.

/ 0 نظر / 26 بازدید