۲۰ می ۲۰۱۳

اورهان پاموک می‌گفت اینجایی که ما زندگی می‌کنیم، بوسیدن را از پدرمادرهایمان یاد نمی‌گیریم، در خیلی جاهای دیگر دنیا هم همین‌طور است. پاموک می‌گفت این سینما است که بوسیدن را به ما یاد می‌دهد؛ می‌گفت ما از این نظر هم مرهون سینماییم. 

/ 0 نظر / 56 بازدید