معجزه

...و توهم نهفته در باور به "معجزه"، گاه چنان ویرانگر است که امید ناشی از باور بدان را هرگز یارای بازسازی آن ویرانی نیست.

 

 

/ 6 نظر / 3 بازدید
کتا

وقتی باوری وجود نداشته باشه چی؟

رویا

آقا سخت ننویس اینقدر:(

ترسا

ناامیدی از انتظار و ندیدن. اصلن من گاهی می ترسم از اتفاقاتی که بوی معجزه میدن چون به توهم دامن میزنن

نازلی

فیلسوف شدی این روزها چه خبره عرفان نکنه عاشق شدی...هوم؟؟

نسیم

تازگیها فکر می کنم حتی امید هم اساسا انتظار اشتباهیه چه برسه به معجزه