145

 

استوا

به هیچ چیز که نه

به سوی چشمان مادر بزرگ

به وقت بافتن ژاکتهای ضخیممان

یک زمستان بدهکار است

 

/ 4 نظر / 3 بازدید
دریا

اقا عرفان میشه تعبیرتون از عشق و دوری رو هم بنویسید؟ممنون

فریبا

همه اشو دوست دارم چه کیفی می ده اینجا اومدن و خوندن و کیفور برگشتن به ر و ز م ر گ ی ه ا