pro(ex)hibition

 

کتابخانه ام پر است

از کتابِ نخوانده،

برایم از نمایشگاه

کمی همهمه‌ی تازه بیاور

قدری دوشادوشی

اندکی شعرِ داغ.

 

/ 8 نظر / 3 بازدید
candle

عنوان پست رو چه زیرکانه انتخاب کردی ![لبخند]

رویا

امسال برای خاطر نوشته های خاک خورده و در انتظار جوهر چاپ به نمایشگاه نرو

نسیم

قدری دوشادوشی... وسوسه انگیز بود

گل تن

اندکی شعر داغ رو هستم اما نه از نمایش گاه [نیشخند]

ماندا

سیب زمینی هاش م بدک نیست ها !بیارم ؟

کاوه

برایت یک چراغ می آورم و یک پنجره .