دهِ بالا

امروز عصر زنگ زد که برویم بالا؟ گفتم برویم. نفهمیدم بالا کجاست. اما گفتم هرجا باشد از اینجا نشستن که بهتر است. رفتیم بالا. و بالا پر بود از درختان گردو و هوای بیست و سه درجه و آب روان. دست کردم از سر دیوار همسایه، از لای آن همه هوای بیست و سه درجه دو گردوی درشت چیدم. گفت مال مردم است. گفتم می‌دانم. نشستم همانجا کنار جاده به گردو خوردن. همین سیاهی دستانم گواه. آن یکی را گرفتم توی مشت. تا پشت در خانه. گفت: گردو را میدهی ببرم برای پدر؟ گفتم مال مردم است. گفت می‌دانم.
 
/ 4 نظر / 3 بازدید
Alireza Parsa

دل من هم هوای بالا کرد آقا جان. نه هر بالایی که بالای خودمان.وگر نه الان هم بالا هستم واین بالا هم پر است از گردو و هوای کمی بیشتراز بیست و سه درجه.یاد پدر بزرگم افتادم و گردو چینی و زردآلوی ریز قندی همیشه پر بارش و یاد جای خالی ترانه هایی که برایم می خواند. سیدعلی بابا نمیاد بالا زن مخواد ولی نمگه حالا کاش من هم بودم و یکی زنگ می زد که برویم بالا و من ولی می دانستم بالا کجاست.همانجا که حالا دراز به دراز خوابیده است در کنار گردو و زردآلویی که دیگر نای بار دادن ندارند.

نسیم

ما که بالا نداریم چه کنیم پس

کتا

از لای آن همه هوای بیست و سه درجه