پست های ارسال شده در بهمن سال 1386

خشت

. کاش می شد فارغ از انجـــامِ کـــار          رخت خود بربست و از اینجا رهید یک کتانــــی عاریــه از کودکـــــــی           کرد و ... ادامه مطلب
/ 21 نظر / 9 بازدید