پست های ارسال شده در فروردین سال 1388

Privacy

میگه: در بهشت همه چیز بر همه کس آشکار و عیانه! میگم: همچین جایی برای من یکی حکم جهنم رو داره!  
/ 25 نظر / 10 بازدید