پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1389

14

  قافیه جور کردن عملگی در شعر است من خیلی که شاعر باشم کلمه ها را طوری می چنیم که تو بیایی اینجا بنشینی بالای سرم لالایی ... ادامه مطلب
/ 5 نظر / 9 بازدید

pro(ex)hibition

  کتابخانه ام پر است از کتابِ نخوانده، برایم از نمایشگاه کمی همهمه‌ی تازه بیاور قدری دوشادوشی اندکی شعرِ داغ.  
/ 8 نظر / 9 بازدید