پست های ارسال شده در شهریور سال 1390

239

صبح‌ها سپه‌سالار نقشه‌های برنده‌ام شب‌ها پیاده‌‌ی سرخورده‌ای که مجروح و خسته به خانه بازمی‌گردد و تا ترفیع درجه برای نبردی دیگر برای خودش نوشدارو دم می‌کند زخم‌هایش را ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 8 بازدید