از شما بعید بود

یادمان نرود هیچ چیز از هیچ کس بعید نیست!

/ 5 نظر / 3 بازدید
ک اریز

چشم : دی

نسیم

خیالت جمع آنچنان به یادمان انداخته اند که از یاد رفتنی نیست

فرناز

شک ندارم به این جمله چون در مورد خودم خیلی درسته همه ما آدمها همه چیز داریم تو وجودمون بخصوص اونهایی رو که نفی می کنیم!