203

 

یار نباشد،

مرا به یارانه

چه حاجت؟

 

/ 8 نظر / 13 بازدید
candle

اکسلنت !

نسیم

فکر کن تو این گیر و دار. عجیب چسبید

داروگ

خب آقا جان دارن یارانه میدن انقد خوش بشی که نداشتن یار هم یادت بره!! راسی مِی یارانه هوی شما رَم ور دوشتن؟ [چشمک]

ارام

مث اینکه این دفعه دیر کردم واسه اول بودن.من اتفاقا فکر میکنم اگر یارانه نباشه ادم دیگه تحمل یار خودشو هم نداره خصوصا اگه اصفهانی هم باشه![چشمک] ا

اب

...