سایمن

برادرم فکر می‌کند افسردگی دارم. اما من فقط ساکتم. تنهایی و افسردگی مانند شنا کردن و غرق شدن هستند. سال‌ها پیش در مدرسه یاد گرفته بودم که گل‌ها بعضی وقت‌ها از درون می‌شکفند.

--

 

بریده شده از جایی که از مایملک خودم است.

/ 0 نظر / 5 بازدید