هری

دهخدا می گوید هرّی لفظی است که عوام چون کسی را بیرون کردن خواهند بخواری و زبونی ، بر زبان آورند: هری برو، معزولی ، در این کلمه نهایت استخفاف است . من حدس می‌زنم ریشه‌ اش واژه‌ی انگلیسی«hurry» (تعجیل کردن) باشد.

/ 0 نظر / 14 بازدید